Xem phim Đổng Tước Đài - Bronze Sparrow Terrace - 2012

free image hosting

Tên phim: Đổng Tước Đài - Bronze Sparrow Terrace - 2012

Đạo diễn: Triệu Lâm San

Diễn viên: Châu Nhuận Phát (vai Tào Tháo), Lưu Diệc Phi (vai Linh Thư), Hiroshi Tamaki (vai Mục Thuận), Tô Hữu Bằng (vai Hán Hiến Đế), Nghê Đại Hồng, Ngô Tú Ba, Diêm Ni, Diêu Lỗ, Nhiếp Viễn, Thang Trấn Tông, Thang Trấn Nghiệp, La Gia Anh, Ngô Nhữ Tuấn

Thể loại: Phim Cố trang, Phim Tình Cảm, Phim Tâm Lý, Phim Phim Trung Quốc

Sản xuất: Đang cập nhật

Quốc gia: Trung Quốc

Thời lượng: Trailer

Năm phát hành: 2012

Tìm kiếm: Xem phim Đổng Tước Đài - Bronze Sparrow Terrace


Nội dung Phim Đổng Tước Đài - Bronze Sparrow Terrace


Năm 198 trước công nguyên, Tào Tháo (Châu Nhuận Phát) đánh bại Lữ Bố, uy chấn thiên hạ. Từ đó, Tào Tháo ép vua phong chư hầu, tự phong Ngụy Vương, quyền uy mở rộng. Lúc này ở Quan Trung, sau doanh trại giam giữ tù binh của Mã Siêu và Hàn Toại, đôi thanh mai trúc mã Mục Thuận (Tamaki) cùng Linh Thư (Lưu Diệc Phi) bị áp giải đến một lăng mộ lớn, bọn họ được huấn luyện trở thành những tử sỹ kiên cường, dám hy sinh. Năm năm sau, một hồng y thiếu nữ đã được bố trí cẩn thận, được cho xuất chinh, trên đường đi nàng quen biết với Tào Tháo. Tào Tháo đối với nàng “vừa gặp đã thương”. Tào Tháo sau khi chôn cất Quan Vũ, trở lại Đồng Tước Đài, cho gọi Linh Thư đến làm bạn, nhưng mục tiêu của nàng chính là ám sát Tào Tháo. Cùng lúc đó, Mục Thuận cùng những tử sỹ được huấn luyện trong lăng mộ đã thành hoạn quan, bọn họ tham gia kế hoạch “Y Đái Chiếu” của Hán Hiến Đế (Tô Hữu Bằng), đồng lòng diệt trừ Tào Tháo…

Chúc các bạn xem phim vui vẻ!

Từ khóa: Xem Phim Đổng Tước Đài - Bronze Sparrow Terrace,