Xem phim Đông Chu Liệt Quốc - 2011

free image hosting

Tên phim: Đông Chu Liệt Quốc - 2011

Đạo diễn: Thẩm Hiếu Phóng

Diễn viên: Vương Hội Xuân, Vương Lập Tân, Trương Sơn, Đường Quốc Cường, Hà Băng, Mễ Thiết Tăng, Vương Cương, Hồ Quân, Tưởng Cần Cần

Thể loại: Phim Cố trang, Phim Hành Động, Phim Võ Thuật, Phim Phim Trung Quốc

Sản xuất: Thẩm Hiếu Phóng

Quốc gia: Trung Quốc

Thời lượng: Tập 31/31

Năm phát hành: 2011

Tìm kiếm: Xem phim Đông Chu Liệt Quốc


Nội dung Phim Đông Chu Liệt Quốc


"Ðông chu liệt quốc chí" bao gồm một thời kỳ lịch sử dài hơn 400 năm (thế kỷ VI, V, IV, III trước công nguyên). Thời kỳ ấy bắt đầu từ khi Bình vương nhà Chu dời đô sang phía Ðông và kết thúc với cuộc thống nhất của Tần Thủy Hoàng . Sử cũng gọi thời kỳ ấy là đời Ðông Chu (chia làm hai giai đoạn là Xuân thu và Chiến quốc). Trong lịch sử Trung Hoa , đó là thời kỳ quá độ từ chế độ phong kiến phân quyền đến chế độ phong kiến tập quyền (có một thuyết cho rằng đời Xuân thu còn ở trong chế độ nô lệ) . Phùng Mông Long căn cứ chủ yếu vào các sách "Tả truyện" và "Quốc ngữ" của Tả Khâu Minh và sách "Sử ký" của Tư Mã Thiên và có tham khảo các sách "Công dương truyện" , "Chiến quốc sách" và hơn mười bộ sử khác nữa , để biên soạn Ðông Chu Liệt Quốc chí "Sử

Từ khóa: Xem Phim Đông Chu Liệt Quốc,